Plaatjes

 Muziek

 Webcams

 Kerstmarkten
 Kerstuitjes

 E-cards

 Wallpapers

 Recepten

 Puzzels

 Spellen

 Kerstreizen

 Themes

 Toplijst

 Teksten

 Gelukwens in alle talen

 Gedichten

 Kleurplaten

 Kerstkaarten 

 maken

 Knutselen

 Overige links

 Hotels

 Kerstpakketten

 Contact

 

 

 

 

 
     
     
 

kerst.zoekpagina.net - Kerstmarkten, Kerstkaarten, Kerstmuziek, Kerstmis, Kerst, Kerstmarkt, Kerstrecepten, Recepten, christmas, Kerstgedichten, gedichten, kerstpagina, kunstkerstbomen, kerstbomen, eten, kerstballen, markten

Teksten


Oh denneboom

Oh denneboom, oh denneboom
wat zijn je takken wonderschoon
ik heb je laatst in 't bos zien staan
toen zaten er geen kaarsjes aan
Oh denneboom, oh denneboom
wat zijn je takken wonderschoon
 

De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Betlehem gingen
Verkondend de blijde mar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Toen vlamd'er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer.
 

Ere zij God

Refr.:
Ere zij god, Ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Refr.

 

Er is een kindeke geboren op aard

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

 

Er is een roos ontsprongen

Refr.:
Er is een roos ontsprongen, uit ene zuiv.re stam
Die naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse's stam
Zij heeft haar bloem gebracht, al in de koude winter
In 't midden van de nacht
Wij loven u Maria, en 't Kind dat gij ons bracht
Hij is ons aller vruegde, het licht in duist're nacht
U kindj'in deze stal, aanbidden wij tesamen
O koning van 't heelal
Refr.

 

Gloria in excelsis deo

Refr.:
Engelkens door 't luchtruim zwevend
Zongen zo blij, zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht
Gloria - in excelsis deo
Gloria - in excelsis deo
Zongen blij en wonderklare
Van het kindje rein en teer
En de herdertjes die er waren
Knielden bij de kribbe neer
Gloria - in excelsis deo
Gloria - in excelsis deo
Refr.

 

Hoe lijdt dit kindeke

Hoe lijdt dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer
Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer
En gij, o engeltjes, komt ook hier bij
Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij.
Na, na, na, na, nana, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

 


Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet u de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Komt allen tezamen,
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen,
wanthet aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!

 

Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis
Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
Kyrie eleis
Heilige drie koon'gen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
Kyrie eleis

 

Stille nacht, heilige nacht

Protestante versie
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.
Hulp'loos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.
Stille Nacht, Heilige Nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

 

Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht,
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust,
sluimert in hemelse rust.
Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe God'lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van Uwe geboort',
Jezus, van Uwe geboort'
Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst Uw pracht;
door der eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus, de redder, ligt daar,
Jezus, de redder, ligt daar

 

Away in a Manger

Away in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the sky looked down where he lay,
The little Lord Jesus asleep in the hay.
The cattle are lowing, the baby awakes,
But little Lord Jesus no crying he makes.
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky
And stay by my cradle til morning is nigh.
Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
Close by me forever, and love me, I pray.
Bless all the dear children in thy tender care,
And take us to heaven, to live with Thee there.
 

Hark! The Herald Angels Sing

Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King!
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled."
Joyful, all ye nations, rise,
Join the triumph of the skies;
With th' angelic host proclaim,
"Christ is born in Bethlehem."
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King!
Christ, by highest heav'n adored:
Christ, the everlasting Lord;
Late in time behold him come,
Offspring of the favored one.
Veil'd in flesh, the Godhead see;
Hail, th'incarnate Deity:
Pleased, as man, with men to dwell,
Jesus, our Emmanuel!
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King!
Hail! the heav'n-born Prince of peace!
Hail! the Son of Righteousness!
Light and life to all he brings,
Risen with healing in his wings
Mild he lays his glory by,
Born that man no more may die:
Born to raise the sone of earth,
Born to give them second birth.
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King!

 

Go Tell It On The Mountain

While shepherds kept their watching
O'er silent flocks by night,
Behold throughout the heavens
There shone a holy light
cho: Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born.
The shepherds deared and trembled
When lo! above the earth
Rang out the angel chorus
That hailed our Savour's birth;
Down in a lowly manger
Our humble Christ was born;
And God sent us salvation
that blessed Christmas morn
When I was a seeker
I sought both night and day
I sought the Lord to help me
And He showed me the way.
He made me a watchman
Upon the city wall
And If I am a Christian
I am the least of all.


 

It came upon a midnight clear

It came upon the midnight clear, that glorious song of old
From angels bending near the earth to touch their harps of gold
Peace on the earth, goodwill to men, from heav'n's all gracious king
The world in solemn stillness lay to hear the angels sing.

Still through the cloven skies they come with peaceful wings unfurl
And still their heavenly music floats, O'er all the weary world.
Above its sad and lowly plains they bend on hovering wing
And ever o'er its Babel sounds the blessed angels sing.

O ye, beneath life's crushing load, whose forms are bending low
Who toil along the climbing way with painful steps and slow
Look now for glad and golden hours come swiftly on the wing
O rest beside the weary road and hear the angels sing.

For lo the days are hastening on, by prophets seen of old
When with the ever circling years shall come the time foretold
When the new heaven and earth shall own the prince of peace their King
And the whole world send back the song which now the angels sing.

 

Jingle bells

Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Through the fields we go
Laughing all the way.
Bells on bob-tail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.

refr: Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, O
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side;
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot,
We ran into a drifted bank
And there we got upsot.

A day or two ago
The story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh
He laughed at me as
I there sprawling laid
But quickly drove away.

Now the ground is white,
Go it while you're young,
Take the girls along
And sing this sleighing song.
Just bet a bob-tailed bay,
Two-forty as his speed,
Hitch him to an open sleigh
and crack! You'll take the lead.

 

Joy to the World

Joy to the world! The Lord is come:
Let earth receive her King.
Let ev'ry heart prepare Him room,
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven and heaven and nature sing.
He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love,
And wonders of His love,
And wonders, wonders of His love.

 

Oh come all ye faithful

Oh come all ye faithful,
joyful and triumphant,
Oh come ye, oh come ye to Bethlehem.
Come and behold him, born the king of angels,

refr: Oh come let us adore him, oh come let us adore him
Oh come let us adore him, Christ the lord.

Sing, choirs of angels, sing with exultations,
Sing all ye citizens of heav'n above.
Glory to God, in the highest
Yea, Lord we greet thee,
born this happy morning,
Jesus, to thee be glory giv'n
Word of the father, now In flesh appearing
Adeste fideles, laete triumphantes
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte, Regem anglelorum
Venite adoremus
Venite adoremus,
venite adoremus,
Dominum.

 

Oh holy night

Oh holy night!
The stars are brightly shining
It is the night of the dear Savior's birth!
Long lay the world in sin and error pining
Till he appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees
Oh hear the angel voices
Oh night divine
Oh night when Christ was born
Oh night divine
Oh night divine

Led by the light of Faith serenely beaming
With glowing hearts by His cradle we stand
So led by light of a star sweetly gleaming
Here come the wise men from Orient land
The King of Kings lay thus in lowly manger
In all our trials born to be our friend.
Truly He taught us to love one another
His law is love and His gospel is peace
Chains shall He break for the slave is our brother
And in His name all oppression shall cease
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.

 

Oh little town of Bethlehem

Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by
Yet in they dark streets shineth, the everlasting light
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.

For Christ is born of Mary, and gathered all above
While mortals sleep the angels keep their watch of wondering love
Oh morning stars together, proclaim the holy birth.
And praises sing to God the king, and peace to men on earth.

How silently, how silently, the wondrous gift is given
So God imparts to human hearts the blessings of his heaven
No ear may hear his coming, but in this world of sin
Where meek souls will receive him still, the dear Christ enters in.
Oh holy Child of Bethlehem, descend to us we pray
Cast out our sin and enter in, be born in us today
We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell
O come to us, abide with us, our lord Emanuel.

 

Silent Night

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born.
Silent night, holy night!
Son of God love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face
With dawn of redeeming grace,
Jesus Lord, at Thy birth.
Jesus Lord, at Thy birth.

 

The First Noel

The first Noel the angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep.

refr: Noel, Noel
Noel,Noel
Born is the King of Israel.

They looked up and saw a star
Shining in the East, beyond them far,
And to the earth it gave great light,
And so it continued, both day and night.
And by the light of that same star
Three wise men came from country far,
To seek for a King was their intent,
And to follow the star whereever it went.
This star drew nigh to the northwest;
O'er Bethlehem it took its rest.
And there it did both stop and stay,
Right over the place whcre Jesus lay.
Then they did know assuredly
Within that house, the King did lie
One entered in then for to see
And found the babe in poverty.
Then entered in those wise men three,
Full reverently, upon bended knee,
And offered there, in His presence,
Their gold and myrrh and frankincense.
If we in our time do well
We shall be free from death and hell
For God hath prepared for us all
A resting place in general.

 

Twelve days of Christmas

On the (first) day of christmas my true love sent to me
Twelve lords leaping
Eleven ladies dancing
Ten pipers piping
Nine drummers drumming
Eight maids milking
Seven swans swimming
Six geese laying
Five gold rings
Four colly birds
Three french hens
Two turtle doves and
A partridge in a pear tree

 

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.


We want some figgy pudding (3x)
And a cup of good cheer.


We won't go until we get some (3x)
So bring it out here!


We wish you a Merry Christmas (3x)
And a happy New Year.
 

 

 
 
 
 

 

 
kerst zoekpagina.net